Wat is coaching

coachruimteCoachen

gaat over het vergroten van je zelfvertrouwen, je verantwoordelijkheidsgevoel en het effectief gedrag. Zelfinzicht, dus. Een persoonlijk ontwikkelproces op weg naar wenselijke, duurzame veranderingen.

Door professionele begeleiding van de coach krijgt de klant (ook wel coachee genoemd) nieuwe inzichten, door te reflecteren op eigen kennis en gedrag. De coaching is altijd gebaseerd op gelijkwaardigheid. De verantwoordelijkheid voor het proces en het behalen van doelen ligt dus zowel bij coach als bij coachee. Er worden passende tools en technieken gebruikt die hun effectiviteit bewezen hebben.

Coaching of therapie

Coaching is geen therapie. Bij coaching worden vooraf altijd doelen gesteld en het is praktisch en toekomstgericht. Er kan bij coaching naar onderliggende oorzaken gekeken worden, als dit nodig is om veranderingen te bewerkstelligen, maar de toekomstgerichte doelen blijven altijd het uitgangspunt. Bij langdurige psychische klachten en/of mentale blokkades kan therapie een meer passende vorm zijn. Coaching en therapie kunnen vaak ook tegelijk plaatsvinden.

Soorten coaching: Stress- en burn-out begeleiding   Loopbaancoaching