Coaching Amsterdam voor bedrijven

Coaching voor bedrijven

bedrijven
Je bent HR-manager of -adviseur. Of leidinggevende. En je merkt dat een medewerker te veel stress ervaart. Misschien zit er zelfs al een medewerker thuis.

Een andere medewerker past niet (meer) goed bij de functie die hij uitvoert. Maar weet niet hoe hij verder moet. En jij weet het ook even niet, of het ontbreekt je aan tijd om hier dieper op in te gaan.

Afspraken

We gaan  met jou en de medewerker in gesprek om te onderzoeken of coaching een passende vorm van begeleiding is. Bij jou op kantoor of in onze praktijk. Als coaching gewenst is, stellen we gezamenlijk het doel/ de doelen voor de coaching vast. Ook bespreken we hoeveel gesprekken we denken nodig te hebben. Dit wordt verwerkt in een coachcontract, dat door de drie partijen wordt ondertekend.

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk, maar de doelen staan vast. Mochten we denken dat hier aanpassingen in nodig zijn, bespreken we dat eerst met jou: wie betaalt, bepaalt. Indien gewenst en/of nodig, houden we een tussenevaluatie.

Aan het einde van het traject zitten we weer gedrieën om de tafel. En bespreken we de behaalde resultaten, die in een eindverslag verwerkt zijn.

Afspraak maken? Contactgegevens

Meer info? Stress- en burn-out begeleiding  Loopbaancoaching  Tarieven