Stress-en burnout begeleiding

Stress

stress fysiek mentaal kwetsbaar We ontkomen er niet aan. Zeker in de samenleving van vandaag, vol prikkels en informatie. In beginsel is stress niet slecht, en kan het zelfs helpen bij presteren onder druk. Echter, je kunt zo veel stress ervaren, dat je hier last van krijgt. Meestal is de oorzaak, dat er gedurende langere tijd te veel druk op je is gelegd. Vaak door het werk. Maar ook kan je te veel stress ervaren, als je zo veel dingen leuk en interessant vindt, dat je niet kunt kiezen. Je pakt alles vol enthousiasme aan, doet overal aan mee. En op een gegeven moment is dit dan te veel. We zien dit tegenwoordig veel bij studenten en young-professionals.
Te veel stress maakt je fysiek en mentaal kwetsbaar; o.a. klachten als verkoudheid, hoofdpijn, rugklachten, spierpijn, irritaties en slecht slapen kunnen het gevolg zijn.

Burn-out

Als stress en overbelasting (te) lang aanhouden, krijgt je lichaam geen tijd meer om te herstellen. Roofbouw noemen we dat. En dat kan uitmonden in een burn-out. Totale uitputting, overspannenheid en soms depressieve klachten zijn het gevolg. Vaak ken je jezelf niet meer terug. Al je energie lijkt verdwenen, je hebt nergens meer zin in. Of je hebt nog wel zin maar wordt direct teruggefloten door je lichaam. Je begrijpt niet hoe het zover heeft kunnen komen en wilt dat “het weggaat”. Terug naar hoe het was.

De aanpak

We beginnen altijd met acceptatie en ontspanning. Want, hoe meer je ertegen vecht, hoe harder het iedere keer weer terugkomt. Goede kans dat je dit al gemerkt hebt.

Vervolgens kijken we naar de aanleiding en oorzaken. Kun je moeilijk nee zeggen? En waarom dan? Spelen angsten en (belemmerende) overtuigingen een rol?

Als je er weer aan toe bent, kijken we naar de toekomst. Wil je terug naar hoe het was? Zijn er aanpassingen nodig? Of gaat het roer om? Misschien heb je behoefte aan een stukje loopbaancoaching.

Bedoeling is, dat je (weer) in verbinding komt met je levensvisie en -missie en je je weer gezond en vitaal voelt. En, niet onbelangrijk, dat je nieuwe ongezonde stress of een burn-out weet te voorkomen.

Tijdsinvestering

Wij raden een pakket van 10 gesprekken aan.