Gratis ontwikkeladvies

 

 

 

 

 

Gratis (gesubsidieerd) ontwikkeladvies

Volgeboekt; nieuwe klanten niet meer mogelijk

NL leert door

Het ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Dus mensen die (nog) aan het werk zijn in loondienst, ZZP-ers en mensen die geen werk hebben. Er zijn vanaf 1 december 2020 50.000 adviestrajecten beschikbaar, van 700 euro per traject.

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt aanzienlijk. Er komen nieuwe banen bij, maar tegelijkertijd verdwijnen er ook banen. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Het kabinet helpt mensen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit door werkenden en werkzoekenden een gratis ontwikkeladvies-traject aan te bieden bij een professioneel (loopbaan)coach.

Wat houdt een Ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladvies is een kort traject van drie gesprekken van anderhalf uur. Dit kan op locatie maar eventueel ook online. Op locatie werken wij Corona-proof! Voor de gesprekken vul je (digitaal) een arbeidsmarktscan in , waardoor in kaart gebracht wordt hoe je arbeidsmarktpositie is. Ook wordt duidelijk waar je talenten liggen, wat je leuk en minder leuk vindt en hoe je in je werkt bent. Het invullen van de totale scan duurt ongeveer een uur.

Aan de hand van de uitslag van de arbeidsmarktscan gaan we hier samen in de gesprekken  dieper op in. We kijken wat je tot nu toe gedaan hebt, waar je nu staat en onderzoeken hoe je verder wilt. De bedoeling is dat jij (weer) de regie krijgt over je loopbaan. Je gaat uiteindelijk de deur uit met een helder stappenplan.

Gedragscode

De loopbaanadviseur voert het traject uit conform de gedragsregels, behorend bij het traject NL leert Door. De gedragscode is op te vragen bij Coaching Amsterdam.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk

Meer informatie

Je kunt contact met ons opnemen per mail of per telefoon , voor meer informatie over het traject.

De volgende websites geven verdere  informatie:

https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043943/2020-09-05